Logo og visuel identitet

- De første skridt i din branding

En visuel identitet er din virksomheds unikke virkemiddel, der viser de særlige kerneværdier, karakteristika og kultur udtrykt i grafisk design.
Den visuelle identitet er meget tæt forbundet med virksomhedens positionering og brand. Den afspejler din virksomheds ansigt udadtil, skaber genkendelse, forståelse og præference og er samtidigt et stærkt værktøj til positionering, branding og markedsføring.

Det drejer sig typisk om logo, visitkort, brevpapir, emballage, skiltning, website og foldere, som alle er dele af organisationens visuelle identitet. Den præsenterer virksomheden og skaber et omdømme.

Den præsenterer virksomheden, som en helhed og viser markedspositioneringen, image, kultur, værdier samt vision og strategiske mål.

Hvad du får

en rød tråd igennem virksomhedens identitet på:
  • Brochurer
  • Flyers
  • Løsblade
  • Papirlinjer
  • Logoer
  • Emballage
  • Digitale løsninger
  • Roll ups etc.

Se eksempler på Grafisk Design